კომპლექსი “ნავთობბაზა”

კომლექსი “ნავთობბაზა” უზრუნველყოფს ნათელი ნავთობპროდუქტების იმპორტირების მომსახურებას საქართველოსა და სომხეთის ბაზრებისათვის.

 

ნავთობბაზა მოიცავს 17 რეზერვუარს საერთო მოცულობით 23 400 მ3, დატვირთვა-გადმოტვირთვის სარკინიგზო ესტაკადას 10 ვაგონ-ცისტერნაზე, და აგრეთვე 5 ჩამოსასხმელ დანადგარს ავტო-ცისტერნებისათვის.